Chính sách bảo mật

Sau khi bạn đăng ký thành viên trên ứng dụng Omelii, chúng tôi mặc định rằng bạn đã đọc qua và đồng ý với chính sách bảo mật của chúng tôi.

1. Lý đo cung cấp thông tin người dùng

Để đăng ký tài khoản sử dụng Omelii bạn cần cung cấp cho chúng tôi các thông tin sau: tên, email cá nhân, số điện thoại cá nhân. Chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi những thông tin trên với mục đích sau:


- Chứng thực người dùng nhằm đảm bảo mọi thông tin trên ứng dụng đều chính xác và ngăn chặn các thông tin giả mạo, cạnh tranh không lành mạnh.


* Thông tin bạn dùng để đăng ký chỉ được dùng để xác thực, và không được hiển thị cho bất kỳ người dùng nào khác.


2. Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết tất cả thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi đều được giữ bí mật tuyệt đối. Không có tình trang đánh cắp thông tin hay bán thông tin cá nhân cho bên thứ ba trừ những trường hợp sau:


- Khi được yêu cầu bởi cơ quan chức năng có thẩm quyền.

- Các dich vụ gửi tin nhắn, email tới bạn.


3. Thay đổi thông tin cá nhân

Sau khi có tài khoản trên Omelii, bạn có thể thay đổi thông tin cá nhân trong mục chỉnh sửa thông tin cá nhân.


4. Xóa tài khoản

Bạn có thể xoá tài khoản bằng cách gửi lời yêu cầu xác tài khoản cho chúng tôi tại mục liên hệ trong ứng dụng.


5. Khiếu nại

- Với các khiếu nại liên quan tới mua bán, giao dịch. Chúng tôi khuyến khích bên mua và bên bán tích cực trao đổi với nhau để tìm ra phương pháp giải quyết thoả đáng. Nếu hai bên sau khi thương lượng mà vẫn không giải quyết được vấn đề, bạn có thể liên hệ với chúng tôi thông qua chức năng liên hệ trong ứng dụng.


- Với các khiếu nại khác, bạn hãy sử dụng chức năng liên hệ trong ứng dụng. Chúng tôi sẽ giải quyết trong thời gian sớm nhất có thể.